Vergoedingen niet gecontracteerde fysiotherapie 2020

Fysiotherapie Heijnsbroek heeft geen contracten afgesloten met de zorgverzekeraars. Maar als patiënt kunt u natuurlijk wél vergoeding voor de zorg krijgen.

Door geen contracten af te sluiten, heb ik niet te maken met de strenge regels en eisen van de zorgverzekeraars. Ik kies er bewust voor om deze extra tijd in u te investeren in plaats van in administratieve afhandelingen. Door contractvrij te werken, heb ik ook niet te maken met de behandelindex.

Wat is de behandelindex?

Zorgverzekeraars houden het aantal behandelingen bij de fysiotherapeut zo laag mogelijk door een gemiddeld aantal behandelingen per klacht aan te houden. Dit noem je de behandelindex. Komt de fysiotherapeut boven het gemiddelde uit, dan kan dit verstrekkende gevolgen hebben voor de therapeut. Daarom zal hij of zij de behandeling staken zodra het maximale aantal is bereikt.

Wilt u weten welke vergoeding voor u van toepassing is?

Klik hier voor het overzicht van de vergoedingen 2020.

Of neem contact op met uw eigen zorgverzekeraar en vraag naar de vergoedingen voor niet gecontracteerde fysiotherapie.

Vergoedingen niet gecontracteerde fysiotherapie 2021

Klik hier voor het overzicht van de vergoedingen 2021.